Cenová politika a moderní kalkulační metody řízení nákladů

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Středním a vyšším manažerům firmy, kteří pro svoji řídící práci potřebují znát zásady sledování a řízení nákladů, kalkulací a cenové tvorby - speciálně vedoucím a pracovníkům technických, vývojových, výrobních, prodejních a marketingových útvarů podniků a firem

Cíle semináře:
Osvětlit, jak mají manažeři ve své práci využívat nástroje kalkulací a cenové tvorby.

Obsah:
Nákladová východiska cenové tvorby
Marketingová východiska cenové tvorby

Metody:
Interaktivní metoda - společná práce lektora a frekventantů semináře při výkladu, ujasňování si a ujednocování příslušných pojmů. U případových studií pak práce v malých skupinách, prezentace výsledků před všemi členy semináře a následná diskuze k navrhovaným řešením.
Příklady na výpočet cenové kalkulace.

Rozsah semináře: 1 den

Popis:
Prosíme účastníky aby si vzali s sebou na seminář kalkulačku.

1. Nákladová východiska cenové tvorby
Dělení nákladů podle povahy a podle vzniku
Princip bodu zvratu
Koncept příspěvku na úhradu
Nákladová kalkulace přirážkou
Nákladová tvorba cen
Kalkulace ceny v závislosti na dodacích podmínkách
Moderní metoda sledování nákladů
- přenášení nákladů pomocí činností
- činnosti přidávající a nepřidávající hodnotu
- balastní činnosti
Kalkulace dle činností a procesů
- systém finančního řízení ABC/ABM

2. Marketingová východiska cenové tvorby
Metodika stanovení ceny
(podle cenového záměru, cílové skupiny, kupního chování, vlivu konkurence...)
Cenové strategie
Cenová taktika
- rabaty
- skonta - jejich vliv na výši ceny
Východiska pro řízení ceny
Cenová elasticita poptávky (křížová cenová elasticita)

Cenová politika a moderní kalkulační metody řízení nákladů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.