Cenová politika a moderní kalkulační metody řízení nákladů

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Středním a vyšším manažerům firmy, kteří pro svoji řídící práci potřebují znát zásady sledování a řízení nákladů, kalkulací a cenové tvorby - speciálně vedoucím a pracovníkům technických, vývojových, výrobních, prodejních a marketingových útvarů podniků a firem

Cíle semináře:
Osvětlit, jak mají manažeři ve své práci využívat nástroje kalkulací a cenové tvorby.

Obsah:
Nákladová východiska cenové tvorby
Marketingová východiska cenové tvorby

Metody:
Interaktivní metoda - společná práce lektora a frekventantů semináře při výkladu, ujasňování si a ujednocování příslušných pojmů. U případových studií pak práce v malých skupinách, prezentace výsledků před všemi členy semináře a následná diskuze k navrhovaným řešením.
Příklady na výpočet cenové kalkulace.

Rozsah semináře: 1 den

Popis:
Prosíme účastníky aby si vzali s sebou na seminář kalkulačku.

1. Nákladová východiska cenové tvorby
Dělení nákladů podle povahy a podle vzniku
Princip bodu zvratu
Koncept příspěvku na úhradu
Nákladová kalkulace přirážkou
Nákladová tvorba cen
Kalkulace ceny v závislosti na dodacích podmínkách
Moderní metoda sledování nákladů
- přenášení nákladů pomocí činností
- činnosti přidávající a nepřidávající hodnotu
- balastní činnosti
Kalkulace dle činností a procesů
- systém finančního řízení ABC/ABM

2. Marketingová východiska cenové tvorby
Metodika stanovení ceny
(podle cenového záměru, cílové skupiny, kupního chování, vlivu konkurence...)
Cenové strategie
Cenová taktika
- rabaty
- skonta - jejich vliv na výši ceny
Východiska pro řízení ceny
Cenová elasticita poptávky (křížová cenová elasticita)

Cenová politika a moderní kalkulační metody řízení nákladů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a šest ? Součet zapište číslicemi.