CENNÉ PAPÍRY v účetnictví podnikatelů

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
* Právní vymezení a klasifikace cenných papírů
* Akcie
* Účtování akcií klasifikovaných jako dlouhodobý finanční majetek
* Účtování akcií k obchodování
* Oceňování akcií
* Komparace české úpravy s IFRS/IAS
* Dluhopisy
* Účtování bezkuponových dluhopisů
* Účtování kuponových dluhopisů
* Oceňování dluhopisů
* Komparace české úpravy s IFRS/IAS
* Směnky jako platební prostředek
* Úvod do problematiky derivátových kontraktů
* Účtování a oceňování vybraných pevných termínovaných operací
* Účtování a oceňování vybraných opčních kontraktů

CENNÉ PAPÍRY v účetnictví podnikatelů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a tři ? Součet zapište číslicemi.