Zaučená šička

Kurz na míru

Základní info

Kurz jsou určeny pro obtížně umístitelné uchazeče o zaměstnání, jednak pro mladistvé s tzv. nedokončeným vzděláním, základním vzděláním a neukončeným středoškolským vzděláním, jednak pro dospělé uchazeče o zaměstnání a absolventy různých škol. Nabízených vzdělávacích aktivit se mohou zúčastnit i osoby se zdravotním omezením, pro které jsou připraveny odpovídající podmínky. Praktické kurzy mají platnou akreditaci MŠMT ČR, probíhají internátní formou s intenzívní výukou, které odpovídá odborná příprava lektorů, organizátorů i výkonných pracovníků. Kurzy probíhají po dobu čtyř týdnů (144 hodin) s převahou praktické výuky v našem školicím středisku v Černovicích (okr. Pelhřimov). V případě požadavku úřadu práce jsme ochotni zabezpečit v úvodu kurzu na naše náklady diagnostické vyšetření Vámi vyslaných účastníků a telefonicky Vám oznámit výsledek z hlediska způsobilosti úspěšně absolvovat daný kurz. Po absolvování kurzu obdrží účastníci celostátně platné osvědčení "Kurz praktické rekvalifikace se zaměřením na práce", které odpovídá zaučení v daném oboru.

Zaučená šička

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.