Zákonné školení o profesní způsobilosti řidiče

Kurz na míru

Základní info

novela zákona 247/2000Sb a Vyhl.470/2000Sb. o provádění školení a přezkoušení řidičů

S příchodem nového roku 2002 si Vás naše autoškola dovoluje oslovit se změnami v zákonech,které nabyly platnosti 5.ledna 2002.Novelami zákona 247/2000Sb. § 48 o školení řidičů a Vyhl.167/2002Sb. §21 o přezkušování řidičů.

Školení řidičů v pracovněprávním vztahu nebo fyzických osob provádějících řízení vozidla za úplatu nebo řízení vozidla v souvislosti s výkonem pracovní činnosti,jsou povinni se zúčastnit každoročně řidiči těchto kategorií (§48 odst. 1):
a) řízení motorového vozidla vybaveného zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy
b) řízení vozidla taxislužby
c) nákladní vozidlo nebo speciální vozidlo nebo jízdní souprava, pokud největší povolená hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy převyšuje 7 500 Kg, přičemž se nevztahuje na soupravu, kdy tažným vozidlem je traktor
d) řízení vozidla pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče

Školení odborné způsobilosti v rozsahu 16 vyučovacích hodin musí být prováděno každoročně před uplynutím lhůty předchozího školení.Školení provádí autoškola s příslušnou odbornou registrací.

Přezkoušení řidičů se provede po prvním školení zkušebním komisařem.Autoškola s komisařem postoupí příslušnému Okresnímu úřadu dle trvalého bydliště řidiče,dokumentaci o školení a přezkoušení se žádostí o vydání "Osvědčení profesní způsobilosti řidiče".Každý řidič toto "Osvědčení .." vozí spolu s řidičským průkazem ve vozidle pro případnou kontrolu ze strany Policie ČR.
Další dva roky je v "Osvědčení .." potvrzeno pouze absolvované školení příslušnou autoškolou.Třetí rok se řidiči podrobí po školení opět přezkoušení zkušebním komisařem,který provede záznam do "Osvědčení .."
Přezkušování se skládá z písemného testu z předpisů o provozu vozidel na pozemních komunikacích. Řidiči do 21 let se podrobí i přezkoušení z řízení příslušného vozidla v délce 15 minut. Zkoušky z řízení vozidla v délce 10 minut se podrobí i řidiči starší 21 let, pokud nemají potvrzení zaměstnavatele, že v posledních, po sobě jdoucích, 24 měsíců nebyli ve výkonu funkce řidiče příslušného vozidla.

Řidiči ostatních vozidel (tzv.řidiči referenti), kteří řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu nebo fyzických osob provádějících řízení vozidla za úplatu nebo řízení vozidla v souvislosti s výkonem pracovní činnosti se podrobují každoročně školení, které vyplývá ze zákona č.1/2001 Sb., úplného znění zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě § 3 odst.1 písm.d)., zákona č.65/1954 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,s účinností od 1.1.2001, § 133 odst.1 písm.e), § 135 odst.4 písm.a), § 273.

Naše autoškola Vám zajistí výše uvedené školení i přezkoušení v plném rozsahu.

Zákonné školení o profesní způsobilosti řidiče

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.