Základní výcvik - D

Kurz na míru

Základní info

Opravňuje k řízení autobusů
Věk: 21
Podmínka: žadatel je držitelem skupiny B.
Pokud žadatel nemá skupinu B, podrobí se nejprve výcviku na skupinu B, po složení zkoušky získá řidičské oprávnění na tuto skupinu a okamžitě může pokračovat ve výcviku na skupinu D.

Výcvik na skupinu D lze absolvovat pouze formou kurzu. Žák dochází spolu s dalšími žáky téhož kurzu na výuku teorie (přednášky), které jsou 2x v týdnu v odpoledních nebo večerních hodinách, vždy 3 vyučovací hodiny, celkem 7 týdnů.
Výcvik v trvá cca 9 týdnů.
Učební osnova podle zákona č. 247/2000 Sb. ve znění p.p.:

- rozšíření z C na D:
Teorie: 38 hodin
Praktické jízdy: 14 hodin
Praktický výcvik údržby vozidla: 2 hodiny
Praktický výcvik zdravotnické přípravy: 4 hodiny.

- rozšíření z C1 na D:
Teorie: 38 hodin
Praktické jízdy: 16 hodin
Praktický výcvik údržby vozidla: 2 hodiny
Praktický výcvik zdravotnické přípravy: 4 hodiny.

- rozšíření z B na D:
Teorie: 38 hodin
Praktické jízdy: 30 hodin
Praktický výcvik údržby vozidla: 8 hodin
Praktický výcvik zdravotnické přípravy: 4 hodiny.

- rozšíření z D1 na D:
Teorie: 38 hodin
Praktické jízdy: 18 hodin
Praktický výcvik údržby vozidla: 2 hodiny
Praktický výcvik zdravotnické přípravy: 4 hodiny.

Závěrečná zkouška podle zákona č. 247/2000 Sb. ve znění p.p. a vyhl. č. 167/2002 Sb:
Předpisy o provozu na pozemních komunikacích: test na min. 61 bodů z 65 možných - přičemž musí být zodpovězeny správně všechny otázky, týkající se řešení dopravních situací (30 minut)
Ovládání a údržba vozidla: 4 otázky
Praktická jízda s autobusem (10 + 30 minut)

Základní výcvik - D

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.