Základní výcvik - B

Kurz na míru

Základní info

Opravňuje k řízení osobních automobilů
Věk: 18
Výcvik na skupinu B lze absolvovat dvěma způsoby - v kurzu nebo podle individuálního studijního plánu. Oba způsoby se liší pouze výukou teorie, praktický výcvik je v obou případech naprosto shodný. V případě kurzu dochází žák spolu s dalšími žáky téhož kurzu na výuku teorie (přednášky), které jsou 2x v týdnu v odpoledních nebo večerních hodinách, vždy 3 vyučovací hodiny, celkem 6 týdnů. V případě individuálního studijního plánu obdrží žák při zahájení studijní plán, teorii se učí postupně samostudiem podle tohoto plánu a do autoškoly dochází na individuální konzultace v délce 1 vyučovací hodiny. Způsob výcviku v kurzu je vhodný pro většinu žáků a jeho výhoda spočívá v tom, že žák během přednášek vyslechne celou látku s podrobným výkladem. Výcvik podle individuálního studijního plánu je vhodný zejména pro žáky, kteří z časových důvodů nemohou docházet na pravidelnou výuku teorie a jsou schopni zvládnout učivo samostudiem.
Výcvik v kurzu trvá cca 8 týdnů, výcvik podle individuálního studijního plánu trvá cca 4 - 5 týdnů.

Učební osnova podle zákona č. 247/2000 Sb. ve znění p.p.:
Teorie: 36 hodin v případě kurzu nebo 11 hodin v případě výcviku podle individuálního studijního plánu.
Praktické jízdy: 28 hodin, z toho 2 hodiny na autocvičišti nebo na autotrenažéru.
Praktický výcvik údržby vozidla: 2 hodiny
Praktický výcvik zdravotnické přípravy: 4 hodiny.

Závěrečná zkouška podle zákona č. 247/2000 Sb. ve znění p.p. a vyhl. č. 167/2002 Sb.:
Předpisy o provozu na pozemních komunikacích: test na min. 56 bodů z 65 možných (30 minut)
Ovládání a údržba vozidla: 2 otázky
Praktická jízda s osobním automobilem (10 + 20 minut)

Základní výcvik - B

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.