Základní výcvik - A

Kurz na míru

Základní info

Opravňuje k řízení motocyklů.
Věk: 18 (podrobněji) A s omezením
Věk: 21 (podrobněji) A bez omezení
Výcvik na skupinu A s omezením lze absolvovat dvěma způsoby - v kurzu nebo podle individuálního studijního plánu. Oba způsoby se liší pouze výukou teorie, praktický výcvik je v obou případech naprosto shodný. V případě kurzu dochází žák spolu s dalšími žáky téhož kurzu na výuku teorie (přednášky), které jsou 2x v týdnu v odpoledních nebo večerních hodinách, vždy 3 vyučovací hodiny, celkem 5 týdnů. V případě individuálního studijního plánu obdrží žák při zahájení studijní plán, teorii se učí postupně samostudiem podle tohoto plánu a do autoškoly dochází na individuální konzultace v délce 1 vyučovací hodiny. Způsob výcviku v kurzu je vhodný pro většinu žáků a jeho výhoda spočívá v tom, že žák během přednášek vyslechne celou látku s podrobným výkladem. Výcvik podle individuálního studijního plánu je vhodný zejména pro žáky, kteří z časových důvodů nemohou docházet na pravidelnou výuku teorie a jsou schopni zvládnout učivo samostudiem.
Výcvik v kurzu trvá cca 5 týdnů, výcvik podle individuálního studijního plánu trvá cca 4 týdny.

Učební osnova (A s omezením) podle zákona č. 247/2000 Sb. ve znění p.p.:
Teorie: 26 hodin v případě kurzu nebo 9 hodin v případě výcviku podle individuálního studijního plánu.
Praktické jízdy: 13 hodin, z toho 1 hodina na autocvičišti.
Praktický výcvik údržby vozidla: 1 hodina
Praktický výcvik zdravotnické přípravy: 4 hodiny.
V případě rozšiřujícího výcviku na skupinu A je počet hodin v některých případech nižší.

Závěrečná zkouška podle zákona č. 247/2000 Sb. ve znění p.p. a vyhl. č. 167/2002 Sb.:
Předpisy o provozu na pozemních komunikacích: test na min. 56 bodů z 65 možných (30 minut)
Ovládání a údržba vozidla: 1 otázka
Praktická jízda s motocyklem (10 + 20 minut)

V případě, že žadatel žádá o skupinu A bez omezení a je již držitelem skupiny A s omezením, skládá pouze doplňovací zkoušku a nepodrobuje se výcviku.

Základní výcvik - A

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.