Základní seznámení s požadavky OHSaS 18 001 (SMS)

Kurz na míru

Základní info

dvoudenní školení pro pracovníky odpovědné za zavedení SMS

- bezpečnostní aspekty
- monitorování a měření
- bezpečnostní plány
- politika ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
- přezkoumání vedením
- dokumentace OHSaS, řízení dokumentů
- audit OHSaS

Základní seznámení s požadavky OHSaS 18 001 (SMS)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.