Technika proti pádu v průmyslu

Kurz na míru

Základní info

V souvislosti s dodávkou konkrétní techniky zajišťujeme odběrateli i školení popř. zaučení pracovníků a ověřování jejich znalostí. Garantujeme tak uživateli odbornost a komplexnost školení, včetně záruk z toho vyplývajících. Školení je realizováno přímo u odběratele a je rozděleno do teoretické a praktické části.

Teoretická část - obsahuje seznámení pracovníků s :
Vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 sb., zejména částí devátou " Práce ve výškách a nad volnou hloubkou ."
Základními požadavky harmonizovaných ČSN EN 363 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Systémy zachycení pádu resp. ČSN EN 358 Osobní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky. Pracovní polohovací systémy.
Návody k používání a údržbě konkrétní techniky.

Praktická část - se skládá z praktického zaučení ( zacvičení ) pracovníků v používání zvolené techniky.

Technika proti pádu v průmyslu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.