Technická administrativa - elektrotechnika-Studijní obory

Kurz na míru

Základní info

Délka přípravy: 4 roky
Studijní obor určený pro: absolventy základních škol
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení základní školy
úspěšné vykonání přijímací zkoušky
zdravotní způsobilost uchazeče
Dosažené vzdělání: úplné střední odborné vzdělání
Ukončení přípravy: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

Popis oboru

Všeobecná složka vzdělání zahrnuje spolehlivou znalost českého jazyka, znalost dvou světových jazyků (nabízíme možnost výběru - AJ, NJ a RJ) na úrovni běžné hovorové komunikace s využitím pro účely odborných a korenspondenčně- administrativních činností. Odborná složka vzdělání zahrnuje znalost základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice, znalost účetnictví, ovládání práce s PC, jejich využití při ekonomických a elektrotechnických aplikacích, schopnost orientovat se v základních právních normách, psaní na stroji, praktickou znalost obchodní korespondence, znalost hospodářského zeměpisu, to vše se specializací pro oblast elektrotechniky.

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. Jazykové znalosti a znalost psaní na stroji je opravňují studenty ucházet se o složení státní zkoušky.

Výhody studia na ISŠ

* bezplatné studium ve státní škole
* možnost ubytování, celodenního stravování
* praktické zkušenosti na moderně vybavených pracovištích
* zkušenosti při zahraničních stážích
* zahraniční certifikáty

Technická administrativa - elektrotechnika-Studijní obory

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.