Skupina C

Kurz na míru

Základní info

Opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou vozidel skupin D a D1, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

Skupina C

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.