Školení zaměstnanců o požární ochraně

Kurz na míru

Základní info

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany.

Nabízíme Vám provedení jednodenních školení zaměstnanců s ověřením znalostí, zpracováním dokumentace o školení a vydáním osvědčení.

Nabízíme Vám i provedení jednodenní či vícedenní /dle charakteru požárního nebezpečí/ odborné přípravy preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany a to zejména opakované odborné přípravy, která musí být provedena ve smyslu §24 resp. §25 vyhlášky 246/2001Sb. nejméně jednou za rok.

Školení zaměstnanců o požární ochraně

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.