Školení topičů kotlů 4., 3., 2., a 1. třídy

Kurz na míru

Základní info

podle vyhl. ČÚBP č. 18/79 Sb. 551/90 Sb. pro pevná, plynná i kapalná paliva.
Podmínky pro absolvování školení: na základní 4. třídu 1/2 roční zácvik na daném zařízení, při přechodu
na jiné zařízení (palivo) 2 měsíční zácvik. Vyhovující zdravotní stav.
Všechna uvedená školení jsou zakončena přezkoušením nebo předepsanou státní zkouškou a úspěšný absolvent obdrží osvědčení nebo průkaz k výkonu požadované činnosti. Pro uvedená školení a kurzy zajišťujeme potřebné ČSN a studijní materiály. Školení budou organizována v Ostravě nebo po dohodě ve Vaší firmě.

Školení topičů kotlů 4., 3., 2., a 1. třídy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.