Škola smyků

Kurz na míru

Základní info

V kurzu se řidiči učí efektivnímu jednání v rizikových situacích, včetně zvládání různých druhů smyků. V první části kurzu se provádí teoretická příprava na učebně, zaměřená na teorii smyků, vlivu pneumatik na přilnavost k vozovce a psychologické aspekty zvládání smyků. V druhé části kurzu je prováděna řada cvičení, změřených na zvládání různých forem smyků a na předcházení smykům. Výcvik probíhá na jednotlivých pracovištích smykového polygonu. Pracoviště jsou vybavena kluznými plochami, umožňujícími výrazné snížení součinitele tření. Jejich konstrukce umožňuje provádět nácvik v každé roční době a za každého počasí. Výcvik probíhá v poměrně nízkých rychlostech a je zcela bezpečný. Komunikace instruktorů s klienty je zajištěna radiostanicemi.

Škola smyků

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.