Skladové hospodářství

Kurz na míru

Základní info

V tomto kurzu účastníci  získají znalosti o tom, jak  zlepšit procesy ve skladu. Obsahem kurzu bude například vliv prostorového uspořádání skladu na skladovací procesy, základní technické vybavení skladů, manipulační a skladovací jednotky, racionalizace skladovacích procesů atd. Následně tyto znalosti prakticky aplikují na případových studiích.

 

Skladové hospodářství

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.