Roční program zajištění pravidelných i jednorázových školení

Kurz na míru

Základní info

Vzdělávací program pro výrobní, nevýrobní i neziskové organizace a podniky, v rámci kterého je na principu outsourcingu externě zajišťováno komplexní plnění plánu vzdělávání organizace.Program je vždy individuálně sestaven podle požadavků klienta.Zajišťovaná školení (speciální technická školení jsou zajišťována externími spolupracovníky)

* periodické školení BOZP a PO podle Zákoníku práce
* periodické školení řízení jakosti
* periodické školení environmentálního managementu
* periodické školení obchodních zástupců
* periodické školení a zkoušky elektro podle vyhl. 50/1978 Sb.
* periodické školení a zkoušky vazačů, svářečů, jeřábníků, obsluhy motorových vozíků a další
* periodické školení řidičů a referenční zkoušky
* další jednorázová a periodická školení podle ročního plánu vzdělávání

Vzdělávací program je určen pro komplexní pokrytí potřeb organizace v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.

Roční program zajištění pravidelných i jednorázových školení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.