Prodavač(ka) elektrotechnického zboží-učební obor

Kurz na míru

Základní info

Délka přípravy: 3 roky
Studijní obor určený pro: absolventy základních škol
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení základní školy
zdravotní způsobilost uchazeče
Ukončení přípravy: závěrečná zkouška, výuční list

Popis oboru: Absolventi získají odborné znalosti z oblasti elektrotechniky, elektroniky, účetnictví, ekonomie, základů práce s PC. Ovládají velkoobchodní i maloobchodní prodej, pultový i zásilkový prodej. Praktický výcvik probíhá ve smluvně zajištěných prodejnách Haimex, Kars, Siemens, Elektro Spáčil, Magnum Hodonín apod. Při zajišťování pracovišť odborného výcviku zohledňujeme snadnou dopravní dostupnost žáků z místa jejich trvalého bydliště do prodejny.

Možnosti dalšího vzdělávání: Nástavbové studium navazující na předešlou přípravu ukončené maturitní zkouškou

Výhody studia na ISŠ:

* bezplatné studium ve státní škole
* možnost ubytování, celodenního stravování
* praktické zkušenosti na moderně vybavených pracovištích
* finanční odměna za produktivní práci

Prodavač(ka) elektrotechnického zboží-učební obor

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.