Požadavky na tepelnou ochranu budov; Revize ČSN 73 0540-2:2006 a nové energetické předpisy

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na revize ČSN 73 0540-2:2006 "Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky" a návazné ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO. Kromě norem Vás seminář seznámí s odpovídajícími požadavky nového stavebního zákona 183/2006, novely zákona o hospodaření energií 177/2006 a jejich vyhlášek, které upravují způsob plnění základních požadavků na stavby a způsob energetického hodnocení budov pomocí průměrného součinitele prostupu tepla a hodnotící energetické náročnosti budovy při energetické certifikaci. Upozorní na souvislosti s evropskou směrnicí 2002/91/Es o energetické náročnosti budov a její implementaci v ČR.

Požadavky na tepelnou ochranu budov; Revize ČSN 73 0540-2:2006 a nové energetické předpisy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.