Požadavky na tepelnou ochranu budov; Revize ČSN 73 0540-2:2006 a nové energetické předpisy

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na revize ČSN 73 0540-2:2006 "Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky" a návazné ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO. Kromě norem Vás seminář seznámí s odpovídajícími požadavky nového stavebního zákona 183/2006, novely zákona o hospodaření energií 177/2006 a jejich vyhlášek, které upravují způsob plnění základních požadavků na stavby a způsob energetického hodnocení budov pomocí průměrného součinitele prostupu tepla a hodnotící energetické náročnosti budovy při energetické certifikaci. Upozorní na souvislosti s evropskou směrnicí 2002/91/Es o energetické náročnosti budov a její implementaci v ČR.

Požadavky na tepelnou ochranu budov; Revize ČSN 73 0540-2:2006 a nové energetické předpisy

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.