Pokračovací a zdokonalovací výcvik

Kurz na míru

Základní info

Naše autoškola se od roku 1991 zabývá speciálními kurzy pro firmy. Tyto kurzy jsou součástí komplexních programů péče o vnitropodnikovou dopravu, sledujících hlavní cíl - snížení vnitropodnikové nehodovosti a její udržení na minimální úrovni.

Tyto kurzy jsou prováděny podle postupů a učebních osnov, vytvořených ve spolupráci naší autoškoly s významnými zahraničními vzdělávacími institucemi, zabývajícími se touto problematikou. Řada prvků těchto postupů a osnov je chráněna jako průmyslové vlastnictví Autoškoly Kotál. Mezi naše klienty, pro které provádíme tyto kurzy, patří velké tuzemské i zahraniční firmy a nadnárodní společnosti, podnikající v nejrůznějších oblastech.

Pokračovací a zdokonalovací výcvik

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.