POKA-YOKE - předcházení chybám

Kurz na míru

Základní info

Popis:
Systém zdokonalování procesu, který zabraňuje zranění osob, podporuje bezpečnost práce a zabraňuje výrobě vadných kusů a poškození stroje.

Analýza příčina - následek
Nejobvyklejší příklady chyb
Kategorie obvyklých vad
Hlavní typy kontrol kvality (kontrola úsudkem, informativní kontrola, kontrola zdroje)
Zaměření se na příčiny (cyklus prevence vad / chyb)
Systém předcházení chybám (prevence)
Kontrolní prvek Poka-Yoke, 100% kontrola
Princip nulových vad
Kontrola zdroje, automatická kontrola případných chyb, okamžitá reakce
Sledování vad
Pareto diagram, kontrolní list
Úrovně předcházení chybám
Eliminace chyb, zjištění chyb, zjištění vad
Příklady na eliminaci chyb
Postup při řešení
Shromáždění údajů, organizace workshopu, týmová práce

POKA-YOKE - předcházení chybám

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.