Pilot motorových kluzáků

Kurz na míru

Základní info

Teoretická výuka pilota motorových kluzáků
Před zahájením praktického výcviku probíhá teoretická výuka v rozsahu 60 hodin. Hlavní náplní je základní seznámení s obsahem jednotlivých předmětů v rozsahu potřebném pro zahájení praktického výcviku.

Přednášenými předměty jsou: Letecké předpisy, Všeobecné znalosti letadel, Letové výkony a plánování, Výkonnost člověka, Meteorologie, Navigace, Provozní postupy, Základy letu a Radiotelefonie. V případě výcviku pilota motorových kluzáků je teoretická výuka doplněna o téma provozního omezení pohonných jednotek, principů provozu pohonných jednotek a s ním spojených systémů přístrojů.

Teoretická výuka probíhá formou hodinových vyučovacích bloků na učebně na letišti ve Frýdlantě nad Ostravicí. Po ukončení celé teoretické výuky následuje přezkoušení znalostí jednotlivých vyučovaných předmětů, a to písemnou a ústní formou. V průběhu teoretického výcviku je nutno doložit dokumenty potřebné pro následné vystavení průkazu žáka motorových kluzáků (výpis z rejstříku trestů, potvrzení o lékařské prohlídce, 2 ks fotografie).

Praktický výcvik pilota motorových kluzáků se provádí dle schválené osnovy AK-PL, se kterou budete seznámeni po ukončení teoretické části výcviku. V úvodu výcviku absolvujete pozemní přípravy, které zahrnují praktické informace o motorovém kluzáku L-13 SE "Vivat" na němž výcvik probíhá, informace o padáku a praktický nácvik důležitých úkonů v kabině motorového kluzáku.
Pak už Vás čeká seznamovací let s instruktorem a další plnění jednotlivých cvičení v dané posloupnosti, přičemž přejít k dalšímu cvičení je možno až po úplném zvládnutí náplně předchozího cvičení. Po splnění celé výcvikové osnovy proběhne teoretická a praktická pilotní zkouška s inspektorem Úřadu pro civilní letectví ČR..
Doporučený počet letů dle této osnovy je cca 110 vzletů , z toho cca 70 vzletů s instruktorem a a cca 40 vzletů samostatně. Předpokládaná celková letová doba během výcviku na motorovém kluzáku je cca 30 hodin, z toho cca 1/2 s instruktorem a druhá samostatně
Z dlouhodobé praxe však vyplynulo, že uvedené počty vzletů a letových hodin nemusí být vždy dostatečnou zárukou pro získání dovednosti a znalostí při přezkoušení před samostatnými lety, nebo při absolvování pilotní zkoušky. Jsou však i případy, kdy se žáci dostali k samostatným letům a následně i pilotním zkouškám při nižším náletu hodin. Samozřejmě toto vše platí pouze při dodržení pravidelnosti a vyšší intenzitě výcviku (např. každá sobota a neděle, nebo denně pondělí až neděle), kdy není nutné opakovat již splněná cvičení z důvodu dlouhé přestávky v létání.

Pilot motorových kluzáků

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.