Ověřování a kalibrace

Kurz na míru

Základní info

V kurzu účastníci  získají základní znalosti z obecné, legální i aplikované metrologie, informace o zacházení s měřicí technikou podle Zákona o metrologii, o lhůtách ověřování a kalibraci přístrojů. Seznámí se s výpočtem chyb a nejistot měření a poznají aktuální stav etalonáže vybraných neelektrických a elektrických veličin.

 

Ověřování a kalibrace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.