Osobní automobil B

Kurz na míru

Základní info

Opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž max.přípustná hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, romě místa řidiče
Věková hranice pro tuto skupinu je 18 let (žák musí dovršit věku nejpozději v průběhu výcviku)
Výcvik je prováděn na osobních automobilech Škoda Fabia

Výcvik na skupinu B lze absolvovat dvěma způsoby: V kurzu nebo podle individuálního studijního plánu (samostatně). Oba způsoby se liší pouze výukou teorie, praktický výcvik je v obou případech naprosto stejný. V případě kurzu dochází žák spolu s dalšími žáky téhož kurzu na výuku teorie ( max. 5 žáků ve skupině ), která je cca 1 - 2 x týdně v odpoledních nebo večerních hodinách. Datumy a časy teorií jsou domluveny na zahájení výcviku. Praktický výcvik si žák domlouvá v průběhu výcviku s učitelem samostatně.

V případě individuálního kurzu dochází žák samostatně na výuku teorie, která může probíhat kterýkoliv den odpoledne i dopoledne podle domluvy s učitelem. Tento způsob výuky je vhodný zejména pro žáky, kteří z časových důvodů nemohou docházet na pravidelnou teorii.

Výcvik sk. B lze spojit se skupinami AM, A1, A
Výuka v kurzu trvá cca 4 - 6 týdnů, zahájení výcviku po odevzdání přihlášky je přibližně 1 týden. Výcvik podle individuálního plánu trvá cca 3 - 4 týdny, zahájení výcviku po odevzdání přihlášky a nahlášení je okamžitě.

Osobní automobil B

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.