OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ (skladový manipulant)

Kurz na míru

Základní info

Kurz zahrnuje teoretickou a praktickou přípravu. Orientuje vědomosti a dovednosti v oblasti skladování a připraví posluchače na samostatnou a odpovědnou práci ve skladovacích zařízeních. Využití získaných teoretických a odborných znalostí je zejména při práci ve velkoobchodech, hyper a supermarketech.

Obsah kurzu:
Chápání problematiky související s činností skladů a skladových zařízení. Problematika vychází z širších souvislostí, teoretických základů, obecných principů a důsledně navazuje na poznatky z odborných předmětů. Cílem je poskytnout základní informace o skladech, maloobchodech, distribuci a celkové orientaci na trhu.

Ekonomika - 30 hodin
Technologie skladování - 40 hodin
Administrativa skladování - 20 hodin
Mechanizační prostředky - 30 hodin
Zbožíznalství - 50 hodin
Výpočetní technika - 30 hodin
Odborný výcvik - 56 hodin
Odborná praxe - 287 hodin
Konzultace k ZZ - 12 hodin
Zkoušky - 9 hodin


Předpokládané znalosti:
doporučujeme ukončené minimálně střední vzdělání (výuční list - tj. absolventi tříletých učebních oborů).

Délka kurzu:
584 hodin

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ (skladový manipulant)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.