Normování práce a výrobních kapacit

Kurz na míru

Základní info

Zaměření kurzu

Kurz je zaměřen na definici základních přístupů k normování práce.

Komu je kurz určen

Program je určen pro manažery, vedoucí pracovníky jakosti a výroby, mistry, specialisty, kteří se zabývají normováním provozních činností

Zkrácený obsah

  • Význam a struktura norem
  • Přehled základních přístupů k normování práce – druhy pracovních činností a přístupy k jejich normování
  • Normování spotřeby práce
  • Struktura spotřeby času pracovníka
  • Nejpoužívanější metody normování práce (analytické, sumární)
  • Stanovení výrobní kapacity
  • Význam norem pro tvorbu kalkulací – problematika výrobní režie

Místo konání

Neuron consulting, s.r.o., Kratochvílova 1

Metody a techniky

Mezi metody výuky kurzu Normování práce a výrobních kapacit patří teoretická část – výklad propojený na zpětnou vazbu a diskusi s účastníky a prezentaci praktických případů.

Podklady k tréninku budou v tištěné podobě s prostorem pro poznámky účastníků, formát A4 kroužková vazba.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                         Více informací naleznete zde:

Normování práce a výrobních kapacit

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.