Nástavbový kurs bezpečnostních techniků

Kurz na míru

Základní info

Novinky v bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Určeno pro bezpečnostní techniky, kteří absolvovali základní kurz.
Týdenní kurz (40 vyučovacích hodin) se závěrečným ověřením znalostí

Nástavbový kurs bezpečnostních techniků

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.