Měření, regulace, tvorba software

Kurz na míru

Základní info

Provádíme:
sběr a další zpracování dat z měření,
optimalizace měřicích řetězců z hlediska kvality a rozsahu, použití metod matematické statistiky,
technická pomoc při odlaďování regulačních obvodů v automatizovaném systému řízení technologických procesů,
programy výpočtů účinnosti zařízení, expanzní čáry a spotřebního diagramu PTZ, práce kondenzátorů, VT a NT regenerace atd.,
modelové výpočty a optimalizační programy řízení provozu energetických bloků z hlediska vstupních nákladů do energetického cyklu,
tvorba uživatelského software modelového výpočtu bloků 50, 100 a 200 MW a elektráren se sběrnicovým uspořádáním a teplárenským provozem (ATES),
software pro hodnocení bloku a diagnostika jeho dílčích částí,
programy pro výpočty termodynamických vlastností médií a výpočty průtoků médií škrtícími orgány
- Stáhnout demoverzi,
program pro správu podnikové metrologie: METROLOG.

Reference:
1997 - program Analýza tepelných systémů - ELE, EPRU,
1998 - matematický model sledování spotřeby tepla PPC Bratislava,
1998 - program Analýza tepelných systémů - EDĚ, ECH, ETU,
1999 - program Analýza tepelných systémů - EPO.
2001 - instalace programu Metrolog různým uživatelům

Měření, regulace, tvorba software

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.