Mechanik elektrotechnických zařízení-učební obor

Kurz na míru

Základní info

Délka přípravy: 3 roky
Studijní obor určený pro: absolventy základních škol
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení základní školy
zdravotní způsobilost uchazeče
Ukončení přípravy: závěrečná zkouška, výuční list

Popis oboru: Příprava je orientována pro výkon odborných prací na elektrotechnických zařízeních a vyžaduje získání širokého základu nejen elektrotechnických znalostí, tak i další specifickou odbornou způsobilost zaměřenou na určitou skupinu zařízení - např. chladírenská a klimatizační technika, výtahy a zdvíhací zařízení, vážící zařízení, elektrospotřebiče pro domácnost, elektrická zařízení kolejových vozidel atd.

Možnosti dalšího vzdělávání: Nástavbové studium navazující na předešlou přípravu ukončené maturitní zkouškou

Výhody studia na ISŠ:

* bezplatné studium ve státní škole
* bezplatné vybavení ochrannými pomůckami
* možnost ubytování, celodenního stravování
* praktické zkušenosti na moderně vybavených pracovištích
* finanční odměna za produktivní práci

Mechanik elektrotechnických zařízení-učební obor

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.