Management údržby výrobního zařízení

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Vedoucím a technickým pracovníkům podnikových údržbářských útvarů, mistrům.


Cíle semináře:
Seznámíte se s principy managementu údržby výrobního zařízení se zaměřením na komplexní produktivní a preventivní údržbu v systémech jakosti, formou interaktivního přístupu k výcviku a s využitím řešení.


Obsah:
Charakteristika údržby, definice a terminologie
Vliv spolehlivosti strojů na jejich údržbu a ekonomiku
Management údržby
Systém managementu jakosti v údržbě podle ISO 9001:2000
TPM
Nástroje na podporu preventivní údržby (FMEA a RCM)
Optimalizace preventivní údržby - příklad výpočtu
Dokumentace podnikové údržby
Workshop k vybraným problémům managementu údržby


Metody:
Výklad, řešení modelových situací, praktický nácvik se zpětnou vazbou, workshop.
Výcvik mistrů a ostatních pracovníků údržby hmotného investičního majetku (HIM) je často neprávem na okraji zájmu vzdělávacích programů.


Rozsah semináře: 2 dny


Popis:
Náš kurz je zaměřen na prohloubení manažerských kompetencí vedoucích pracovníků údržby, aby lépe zabezpečovali a udržovali HIM na požadované úrovni provozuschopnosti, pohotovosti a způsobilosti při vynaložení optimálních nákladů.

Kurz je uveden výkladem základních normovaných termínů a definic používaných v údržbě. Dále je zařazen výklad o spolehlivosti strojů a jejího vlivu na údržbu a ekonomiku jejich provozu. Pozornost je věnována organizační struktuře managementu údržby. S ohledem na zavedené a zaváděné normované systémy managementu jakosti v organizacích, program obsahuje podrobné požadavky vyplývající z normy ISO 9001:2000.

Dosažení tohoto cíle umožňuje např. TPM - metoda orientovaná na lidské zdroje. Správné řízení údržbářských procesů vyžaduje analýzu poruch, což je předmětem metody FMEA, údržbu zaměřenou na bezporuchovost objasňuje RCM. Je zařazena též problematika optimalizace preventivní údržby s využitím nákladového kritéria a plánování údržbářských zásahů. Problematika bude procvičena na konkrétním příkladu.

Workshop k vybraným problémům managementu údržby v závěru semináře slouží nejenom k řešení problémů, ale i k výměně zkušeností mezi účastníky semináře.

Management údržby výrobního zařízení

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.