Management jakosti ve firmách s certifikovaným systémem jakosti

Kurz na míru

Základní info

Neustálé zlepšování jakosti výrobků a procesů, pro které jste se rozhodli, vyžaduje pracovníky s dostatečnými, aktuálními a praxí ověřenými znalostmi.

Zlepšete účinnost Vašeho systému jakosti investicí do kvality Vašich pracovníků prostřednictvím vzdělávání a výcviku poradenskou firmou QualiSys, spol. s r.o.

Naše praxe opakovaně prověřila rozhodující vliv uvědomění si jakosti a uplatnění dovedností v jakosti pracovníky v různých firmách z různých oborů. Chceme proto, prostřednictvím našich interaktivně vedených seminářů a kurzů přispět ke zlepšení jakosti i u Vás.

Management jakosti ve firmách s certifikovaným systémem jakosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.