Lehký motocykl A1

Kurz na míru

Základní info

Opravňuje k řízení motocyklů do 125 ccm a výkonu 11 kw
Věková hranice pro tuto skupinu je 16 let (žák musí dovršit věku nejpozději v průběhu výcviku)
Výcvik je prováděn na motocyklu Dandy MU 125 OHC komfort

Výcvik na skupinu A1 lze absolvovat dvěma způsoby: V kurzu nebo podle individuálního studijního plánu (samostatně). Oba způsoby se liší pouze výukou teorie, praktický výcvik je v obou případech naprosto stejný. V případě kurzu dochází žák spolu s dalšími žáky téhož kurzu na výuku teorie ( max. 5 žáků ve skupině ), která je cca 1 - 2 x týdně v odpoledních nebo večerních hodinách. Datumy a časy teorií jsou domluveny na zahájení výcviku. Praktický výcvik si žák domlouvá v průběhu výcviku s učitelem samostatně.

V případě individuálního kurzu dochází žák samostatně na výuku teorie, která může probíhat kterýkoliv den odpoledne i dopoledne podle domluvy s učitelem. Tento způsob výuky je vhodný zejména pro žáky, kteří z časových důvodů nemohou docházet na pravidelnou teorii.

Výuka v kurzu trvá cca 4 - 6 týdnů, zahájení výcviku po odevzdání přihlášky je přibližně 1 týden. Výcvik podle individuálního plánu trvá cca 3 - 4 týdny, zahájení výcviku po odevzdání přihlášky a nahlášení je okamžitě.

Lehký motocykl A1

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.