Kurzy pro pracovníky pověřené řízením - PPN 303

Kurz na míru

Základní info

délka trvání -2 dny
pro pracovníky pověřené řízením PPN nn a vn
na základě prokázaných teoretických znalostí obdrží absolventi "Osvědčení" o absolvování kurzu
počet účastníků 20

Osnova teoretické části školení PPN
1. Pravidla pro provádění práce pod napětím na zařízení NN a VN
2. Názvosloví a definice
3. Způsobilost pracovníků pro PPN
4. Podmínky pro provádění PPN
5. Přikazování PPN
6. Bezpečné vzdálenosti při PPN
7. Zásady provádění PPN
8. Dozor při práci
9. Organizace práce
10. Ochranné a pracovní pomůcky
11. Technické normy PPN
12. Postup záchranných prací při úrazu elektrickým proudem
13. Teorie k pracovním postupům PPN na zařízení NN a VN

V průběhu teorie jsou promítány ukázky některých pracovních postupů PPN

Osnova pro praktickou část školení PPN
1. Dodržování bezpečnosti při PPN
2. Před započetím práce každý z účastníku školení vypisuje příkaz PPN-N a B-PPN
3. Účastníci kurzu jsou rozděleni na dvojice,z nichž každá dostane k dispozici ochranné a pracovní pomůcky
Každá dvojice má za úkol prakticky předvést daný pracovní postup při dodržení max. bezpečnosti a kvality montáže
Každý z dvojice pracuje sám,jeden pracovní postup provádí a druhý dělá dozor,po úspěšném zvládnutí daného úkolu se vymění.Pokud daný pracovní postup oba zvládnou,je jim přidělen další úkol.
4. V průběhu praktické části jsou pracovníci seznamováni s novinkami v oblasti PPN a rozvodu elektrické energie

Kriterium pro úspěšné zvládnutí praktické části je montáž základních pracovních postupů na různých technologických zařízeních NN a VN v požadované kvalitě

Ukončení školení PPN
1. Opakování z teoretické a praktické části
2. Písemný test obsahující otázky ze všeobecné teorie PPN a samotné montáže pracovních postupů

Kurzy pro pracovníky pověřené řízením - PPN 303

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.