Kurz základního parašutistického výcviku

Kurz na míru

Základní info

Před zahájením výcviku je nutné:
* vyplnit žádost o zařazení do výcviku (u mladších 18 let se souhlasem obou rodičů)
* provést zdravotní prohlídku u oprávněného lékaře
* finanční náklady spojené s výcvikem a seskokem z letadla je možné uhradit před vlastním seskokem

Celý výcvik s Vámi provede zkušený instruktor

Seznámí Vás:
* s délkou kurzu, jeho obsahem a s možností pokračování ve sportovním výcviku
* s prostorami letiště, se zákazem pití alkoholu při výcviku a seskocích
* s průběhem seskoku, řízením padáku, způsobem přistání a s postupy při řešení zvláštních situací

Vše se cvičí na zemi a každý musí prokázat, že má přehled o průběhu seskoku a zvládá všechny úkony, nutné pro bezpečné provedení seskoku.

Kurz základního parašutistického výcviku

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.