KOVOOBRÁBĚČSKÉ PRÁCE - OBRÁBĚČ KOVŮ (soustružení, frézování, broušení)

Kurz na míru

Základní info

Charakteristika a cíl:
V nových ekonomických podmínkách si stále více lidí uvědomuje potřebu nového přístupu k lidskému potenciálu - lidským zdrojům. Hospodaření s nimi, jejich formování a cílevědomá motivace otevírá cestu ke zvýšení konkurenceschopnosti a k jejich prosperitě. V hospodářství České republiky má rozhodující význam strojírenství. Ve strojírenském výrobním procesu zaujímá nejvýznačnější místo strojní obrábění. Účastník kurzu bude po jeho absolvování schopen samostatné práce (nastavení, obsluha, údržba) na základním druhu obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska). Absolvent bude schopen kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat běžné pracovní nástroje. Po ukončení kurzu je absolvent připraven pro výkon činností v podmínkách průmyslové tak živnostenské výroby. Bude umět číst výkresovou dokumentaci, využívat vědomostí a dovedností ze základů seřízení, obsluhu a běžnou údržbu, dovede rozlišit obráběné materiály, stanovit řezné podmínky, upínat obrobky, používat měřící a kontrolní prostředky a bude se umět orientovat v základních vztazích třískového obrábění k životnímu prostředí.

Určeno:
budoucím obráběčům kovů, zejména na soustruhu, frézce a brusce.

Obsahová náplň kurzu:
1. Teoretická část
1.1. Teorie obrábění
Strojírenská technologie - obrábění
Přípravky a nástroje pro obrábění
Nářadí pro obrábění
1.2. Obráběcí stroje
1.3. Nauka o materiálu
1.4. Čtení výkresů
1.5. Dílenská metrologie
1.6. Ergonomie
1.7. Základy obsluhy NC strojů
1.8. Technologický postup
1.9. Obrábění a životní prostředí
1.10. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci
2. Praktická část
3. Praktická výuka a odborný výcvik v dílnách na obráběcích strojích: soustruhu, frézce a brusce.
4. Závěrečné zkoušky

Termín:
dle zájmu - individuální domluva

KOVOOBRÁBĚČSKÉ PRÁCE - OBRÁBĚČ KOVŮ (soustružení, frézování, broušení)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.