IPPC - Odborná pomoc při zpracování žádostí o integrované povolení

Kurz na míru

Základní info

ZÁKON č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ

PORADENSTVÍ, ODBORNÁ TECHNICKO - ADMINISTRATIVNÍ POMOC PŘI PŘÍPRAVĚ A ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VE SMYSLU USTANOVENÍ §4 z.č. 76/2002 Sb. - (IPPC)

ORGREZ, a.s., divize ekologie a systémů jakosti, Ostrava nabízí výše uvedené činnosti.

Nabízíme následující formy služeb:

poradenskou a konzultační činnost při přípravě a zpracování žádosti,
aktivní odbornou technicko - administrativní pomoc při přípravě a zpracování žádosti.
Nabídka výše uvedených služeb je dána dlouholetými zkušenostmi zaměstnanců firmy ORGREZ, a.s. v oboru ochrany životního prostředí a se zaváděním systémů řízení ochrany životního prostředí - EMS podle norem řady ISO 14000 - viz stránku ISO 14000 - EMS.
Hluboké praktické zkušenosti v široké paletě oborů a vysoká adaptibilita specialistů ORGREZ, a.s. jsou zárukou bezvadného provedení díla.

Garance
Garantujeme dodržení dohodnutého termínu a dále kompletnost žádosti ve smyslu ustanovení zákona.

Naše reference:

Orgrez, a.s. byl vybrán MŽP ČR pro realizaci pilotního projektu "Příprava žádosti o Integrované povolení v rámci zákona č.76/2002 Sb. o integrované prevenci" v energetice.

IPPC - Odborná pomoc při zpracování žádostí o integrované povolení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.