GSM Basic

Kurz na míru

Základní info

Kurz slouží zaměstnancům Českého Mobilu k seznámení s technologií GSM. Ukázka obsahuje jednu lekci - Základy vlnové teorie, architektura GSM sítě. Ukázka demonstruje použití předpřipraveného prostředí pro rychlý vývoj kurzů.

Popis kurzu:

Kurz GSM Basic je určen pro seznámení s technologií GSM pro mobilní komukaci. Kurz byl vyvinut zakázkově pro Český Mobil, obsahuje vedle výkladu nezbytné teorie též animace a simulace doplňující výklad, a rejstřík s pojmy. Kurz dále obsahuje závěrečný test, který se skládá z několika otázek a podrobného vyhodnocení. Podobným způsobem byly pro Český Mobil vyvinuty i jiné kurzy, např. WAP.

Co najdete v demo:

Demo obsahuje první lekci Základy vlnové teorie, architektura GSM sítě. V ukázkové lekci je vedle výkladu demonstrováno použití animací, které obohacují informace obsažené v lekci. Výklad v lekci je doplněn mluveným slovem.

Jak byl kurz vyvinut:

Český Mobil dodal pro tvorbu tohoto kurzu obsahovou část, Kontis působil jako zpracovatel tohoto obsahu. Kontis nejprve na bázi ToolBook II Instructor vyvinul předpřipravené prostředí pro vývoj kurzů. Uźivatelům toto prostředí přináší jednotný vzhled kurzů a konzistentní ovládání. Na druhé straně vývojářům toto prostředí umožňuje znovupoužívat všechny standardní objekty typické pro kurzy v Českém Mobilu (obsahy, rejstříky, ovládací prvky, nápovědy...). Zaměstnanci Českého Mobilu dostávají kurzy vyrobené v tomto předpřipraveném prostředí včetně zdrojových kódů, takže mohou kurzy dále modifikovat, či vyvíjet sami kurzy nové. Analýza předpřipraveného prostředí byla zhotovena za cca 5 dní a celý vývoj prostředí trval cca 7 dní. Jeden kurz, který lze právě díky tomuto prostředí vytvořit velmi rychle, se tvoří vždy cca 1 - 2 týdny.

Systémové požadavky:

Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší.

GSM Basic

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.