Energetické audity, analýzy

Kurz na míru

Základní info

Provádíme (dle zákona č. 406/2000 Sb. a Vyhlášky MPO č. 213/2001):
energetické audity průmyslových podniků - zmapování všech provozovaných toků energií, hledání úspor, výpočet měrných spotřeb energie na výrobek a návrh opatření ke snížení spotřeby energie,
energetické audity občanských i veřejných budov,
hodnocení technické úrovně energetických zařízení průmyslových závodů,
výpočty ekonomické efektivnosti navrhovaných opatření ke snížení spotřeb provozovaných druhů energií,
provádění finanční analýzy pro konkrétně navrhované projekty,
provedení jednoparametrické citlivostní analýzy pro konkrétní projekt.

Reference:
1997 - energetický audit okresní nemocnice Kyjov,
1997 - hodnocení provozně-technické úrovně o.z. Tepelná energetika Košice,
1998 - energetické audity nemocnic v Kyjově, Ústí nad Orlicí a v Brně,
1999 - energetický audit Sporten Nové Město na Moravě,
1999 - expertiza o potřebě vybudování paroplynového cyklu v Chemosvitu Svit,
1999 - energetický audit na výstavbu kogenerační jednotky v FDN Brno,
2001 - energetický audit střediska ekologické výchovy Krásensko,
2002 - energetický audit objektu základní školy MČ Brno Komín,
2002 - energetický audit objektu základní školy MČ Brno Medlánky,
2002 - energetický audit objektu hasičské základny letiště Brno,
2002 - energetický audit objektu příletové a odbavovací haly letiště Brno.

Energetické audity, analýzy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.