Elektronické počítačové systémy-Studijní obory

Kurz na míru

Základní info

Délka přípravy: 4 roky
Studijní obor určený pro: absolventy základních škol
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení základní školy
úspěšné vykonání přijímací zkoušky
zdravotní způsobilost uchazeče
Dosažené vzdělání: úplné střední odborné vzdělání
Ukončení přípravy: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

Popis oboru

Studijní obor připravuje studenty pro činnosti středních technickohospodářských pracovníků v oblasti montáže, oživování a provozu prostředků výpočetní techniky. Dále v oblasti prodeje těchto prostředků nebo i v oblasti programování nebo využívání uživatelského software. Uplatní se v pracovních činnostech vyžadujících znalosti základů počítačových sítí a síťových technologií, provádění instalací počítačových sítí, jejich údržbu a provoz.

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách

Výhody studia na ISŠ

* bezplatné studium ve státní škole
* možnost ubytování, celodenního stravování
* bezplatné vybavení ochrannými pomůckami
* praktické zkušenosti na moderně vybavených pracovištích
* zkušenosti při zahraničních stážích
* zahraniční certifikáty
* finanční odměna za produktivní práci

Elektronické počítačové systémy-Studijní obory

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.