Elektrikář - slaboproud-učební obor

Kurz na míru

Základní info

Délka přípravy: 3 roky

Studijní obor určený pro: absolventy základních škol
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení základní školy
zdravotní způsobilost uchazeče
Ukončení přípravy: závěrečná zkouška, výuční list

Popis oboru: V prvních dvou letech společná teoretická i praktická příprava veškerých elektrotechnických povolání. Ve třetím ročníku se příprava zaměřuje na konkrétní povolání požadovaná v regionu ? mechanik elektrotechnických zařízení, mechanik měřících a regulačních zařízení, mechanik administrativní techniky.

Možnosti dalšího vzdělávání: Nástavbové studium navazující na předešlou přípravu ukončené maturitní zkouškou.

Výhody studia na ISŠ:

* bezplatné studium ve státní škole
* bezplatné vybavení ochrannými pomůckami
* možnost ubytování, celodenního stravování
* praktické zkušenosti na moderně vybavených pracovištích
* účast v soutěžích dovednosti
* získání osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
* zkušenosti při zahraničních stážích
* zahraniční certifikáty
* finanční odměna za produktivní práci

Elektrikář - slaboproud-učební obor

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.