Efektivní mistr ve stavebnictví

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Vrchním mistrům, mistrům, předákům a vedoucím skupin nebo týmů z oblasti stavebnictví.


Cíle semináře:
Naučíte se lépe chápat širší souvislosti své práce, svoji roli v zavádění a udržení kvality, produktivity a efektivity práce. Naučíte se řadu technik pro sebeřízení, řízení lidí a pro práci s interním zákazníkem. Získáte hlubší znalosti o kvalitě ve stavebnictví, o nových trendech, naučíte se uvažovat o své odpovědnosti za kvalitu stavebních prací a lépe porozumíte svým možnostem při ovlivňování výsledků práce.


Obsah:
Stavební mistr a jeho interní i externí zákazník
Řízení lidí
Kvalita a nepřetržité zlepšování


Metody:
Výklad, procvičování ve skupinách, diskuze, testování, simulace, případové studie, práce v týmech, řešení praktických příkladů z pracovišť účastníků, videotrénink.


Rozsah semináře: 3 x 2 dny


Popis:
Seminář je připraven podle evropských standardů a modifikován na české podmínky.V semináři se setkáte se těmito tématy:
- metodika projektového řízení ve stavebnictví
- postavení mistra v systému práce stavební firmy, pravomoci a odpovědnosti stavebních mistrů v procesu řízení kvality a zvyšování produktivity
- sebeřízení a řízení času jako základní nástroj řízení
- interní a externí zákazník, jeho identifikace a péče o něj
- řízení lidí na pracovištích - komunikace, motivace, osobní rozvoj, plánování, stanovování úkolů, delegování, hodnocení výkonů, podpora týmové práce, koučování a poradenství, řešení problémů a stížností, vedení porad
- řízení a zlepšování kvality, systém jakosti ISO 9000
- poslední trendy a novinky ve stavebnictví z hlediska řízení kvality a odpovídajících norem
- nové zákony a změny v souvisloti s integrací do EU
- pracovní právo a bezpečnostní předpisy

Efektivní mistr ve stavebnictví

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.