Čtyři pilíře produktivity

Kurz na míru

Základní info

Popis:
Seminář zaměřený na osvojení si nástrojů, tzv. 4 pilířů produktivity a porozumění koncepci totální produktivity a systémovému přístupu k jejímu dosažení:

1. Měření výkonu - firmy, systémů, lidí
Cash-flow, obrátka zásob, přidaná hodnota na zaměstnance, doba procesu výroby, efektivnost využití strojů, zmetkovitost, délka výrobního cyklu.

2. Řízení - rozvíjení strategie
Úloha vrcholového managementu, vize firmy, poslání, cíle a strategie, hodnoty, individuální odpovědnosti, struktura toku informací, realizace, měření, hodnocení, korekce postupů.

3. Realizace - řízení procesů
Just in Time, partnerství dodavatelů, audity spokojenosti zákazníků, hodnocení zaměstnanců, vnitrofiremní komunikace, týmová práce, TQM, integrované informační systémy.

4. Trvalé zvyšování produktivity - štíhlý výrobní systém
Systémy tahu (KANBAN), vizuální řízení (5S), rychlá změna (SMED), předcházení chybám (Poka-Yoke), systémy zlepšovacích návrhů (KAIZEN), standardizace činností, celková výrobní údržba (TPM).

Čtyři pilíře produktivity

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a šest ? Součet zapište číslicemi.