Certifikace systému environmentálního managementu dle ISO 14001:1996

Kurz na míru

Základní info

Certifikát znamená pro zákazníka rovněž i ujištění, že požadavkům na jakost produkce dodavatele je věnována ze strany vedení dodavatele náležitá pozornost a že jsou vytvořeny podmínky pro dodávky produktů (výrobků, služeb) odpovídající kvality.Bližší informace týkající se rozsahu akreditace jednotlivých oborů obdržíte v certifikačním orgánu společnosti Best Quality, s.r.o.

Certifikace systému environmentálního managementu dle ISO 14001:1996

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.