Akademie mistrů

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu

 • Program je akreditován MŠMT ČR a absolvent tohoto programu získá certifikát na pozici VEDOUCÍ PROVOZU – MISTR / MISTROVÁ s celostátní platností.
 • Moduly vedou zkušení lektoři a manažeři s praxí jak v českých, tak zahraničních společnostech.
 • Důraz je především kladen na propojení teorie s praxí, na   řešení případových studií a modelových situací.

Komu je kurz určen:

Nižšímu managementu ve výrobě, zejména mistrům, vedoucím výrobních týmů, předákům, dispečerům a dalším prvoliniovým vedoucím, kteří potřebují dobře zvládnout vše potřebné pro kvalitní prvoliniové řízení.

Jednotlivé bloky:

 • Týmová práce, týmové role
 • Moderní nástroje řízení výroby
 • Ekonomické minimum pro mistry
 • Vedení a motivace
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO)
 • Pracovně právní minimum pro mistry
 • Komunikační dovednosti
 • Stres management, time management
 • Moderační dovednosti mistra, příprava a vedení porad
 • Asertivita, řešení konfliktů

Termín: 

 • Září 2014 - Leden 2015 

Kontakt: 

Tomáš Kovalčík

E-mail: tomas.kovalcik@profima.cz

Mobil: +420 606 196 585

Akademie mistrů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.