XII. Seminář ISO/TS 16949:2002

Kurz na míru

Základní info

Tento seminář je určen pro stávající auditory systému QMS, kteří již mají praktické zkušenosti s prováděním auditů ve firmě. Jedná se o seminář třídenní, který je zakončen závěrečnou zkouškou a vystavením osvědčení o absolutoriu.

Program semináře:
1.den

- Historie vzniku normy ISO/TS16949 a její vztah k ostatním normám QMS, struktura a účel normy ISO/TS 16949:2002
- Vztah ISO/TS 16949:2002 a norem řady ISO 9000:2000
- Vztah ISO/TS 16949:2002 a předpisů VDA
- Procesní pojetí k managementu v normách řady ISO 9000:2000 a jeho promítnutí do normy ISO/TS 16949:2002
- Definice procesů, analýza a popis procesů („želví diagram“ a jeho aplikace v praxi)
- Vzájemné vazby a vztahy mezi procesy (diagram „chobotnice“ a jeho aplikace v praxi)

2. den

- Výklad normy ISO/TS 16949:2002
- Interní audity podle normy ISO/TS 16949:2002
- Plánování procesně orientovaného interního auditu
- Dokumentace procesně orientovaného interního auditu
- Praktické příklady z interních auditů

3. den

- Dokončení výkladu z druhého dne.
- Zkušenosti z auditování systémů managementu jakosti ve firmách certifikovaných podle požadavků normy
- ISO/TS 16949:2002 - typické nedostatky
- Závěrečné zkoušky a jejich vyhodnocení

XII. Seminář ISO/TS 16949:2002

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.