VEDOUCÍ/EXTERNÍ AUDITOR ISO/IEC 27001, akreditovaný IRCA

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:

Tento intenzivní 5denní kurz připraví účastníky na to, jakým způsobem vykonávat audity pro certifikační orgány a napomáhá registračnímu procesu podle ISO/IEC 27001:2005.
Cvičení a přednášky o auditování jsou založeny na normě ISO 19011:2002 (návod na auditování systémů řízení pro kvalitu a environment). Účastníci též získají vědomosti a zručnosti potřebné k tomu, aby byli způsobilí poskytnout praktickou pomoc a informace ostatním jednotlivcům a organizacím, které se snaží o dosažení souladu s touto normou.

Cílová skupina:

Kurz je určený pracovníkům bezpečnosti IT systémů, IT manažerům, auditorům podle normy ISO 27001:2005 nebo ISO/IEC 17799:2005 anebo poradcům zavádějícím systém informační bezpečnosti.

Obsahová náplň:

- Co je informační bezpečnost
- Důležitost informační bezpečnosti
- Výklad požadavků normy ISO 27001:2005
- Přehled o hrozbách a zranitelnosti informační bezpečnosti
- Řízení rizik informační bezpečnosti
- Výběr řízení informační bezpečnosti
- Jak vybudovat systém řízení informační bezpečnosti (ISMS)
- Techniky auditování ISO 27001:2005
- Řízení a vedení auditního týmu při auditu ISO 27001:2005
- Plánování auditů a sestavení programu auditu
- Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu
- Zjištění z auditu, definice neshod, kategorizace neshod
- Dokumentace výsledků auditu, vypracování závěrečné zprávy z auditu
- Řešení neshod, opatření k nápravě
- Schopnosti pro efektivní vedení externího auditu
- Psychologické aspekty auditu
- Příprava na závěrečnou písemnou zkoušku
- Vykonání závěrečné písemné zkoušky

VEDOUCÍ/EXTERNÍ AUDITOR ISO/IEC 27001, akreditovaný IRCA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.