V. Interní auditor EMS

Kurz na míru

Základní info

Pracovníkům, kteří jsou nebo budou zařazeni do funkce interního auditora EMS. Dále pro pracovníky, kteří ve funkci interního auditora EMS již pracují, ale potřebují vědomosti osvěžit či případně doplnit.
Obsah semináře:
- druhy environmentálních auditů
- plánování a příprava auditu
- složení auditního týmu, odborná způsobilost
- činnosti při provádění auditu
- zpráva o zjištěných neshodách a opatřeních po auditu
- diskuse

V. Interní auditor EMS

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.