Řízení jakosti

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Normy ISO vycházejí z nového pohledu na systém managementu kvality, který stanovuje principy vedení lidí, orientace na zákazníka, aplikace procesního a systémového přístupu řízení. Totální řízení kvality (TQM) jako celostní přístup k podnikání je vhodné zavést tam, kde je nutné odrazit silnou konkurenci nebo tam, kde je management rozhodl k zásadní změně v přístupu k podnikání.

Obsah :
Základní principy managementu kvality, obecné zásady managementu kvality
Normy a požadavky ISO
Trvalé zlepšování
Pojetí TQM - Totální řízení kvality
Základní myšlenky, nástroje TQM
Úloha managementu při zavádění TQM
Změny v podnikové kultuře, chování a postojích zaměstnanců, spokojenost zákazníků a její měření
Lidský faktor a jakost
Orientace na zákazníka
Management procesů
Supply management (nákupní management)
Ekologický management
Přehled metod a nástrojů managementu kvality
Kultura firmy

Řízení jakosti

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.