Riadenie projektov za pomoci MS Project

Kurz na míru

Základní info

Cieľ: Oboznámenie frekventantov s metódami na dotiahnutie projektu do úspešného konca s vynaložením najnižších nákladov. To všetko pri efektívnom využití aplikácie MS Project a /alebo MS Project server a ďalších kancelárskych aplikácii Obsah: Definícia projektu zber podkladov a komunikácia pri verifikovaní východnísk Management projektu a projektový management – riadenie činností, financií a zdrojov pri využití aplikácie MS Project Tímový management projektu a komunikačné nástroje v prostredí MS office / Lotus Notes Zásady projektovania Fázy životného cyklu projektu Predinvestičná fáza simulácia projektu, výpočty a odhady za použitia štatistických funkcií v MS Excel Investičná fáza – kontrola nákladov a finančných tokov v MS Project a MS Excel Realizácia projektu – kontrola využitia, zaťaženia a konfliktov pri využití zdrojov Fáza prevádzky a vyhodnotenie – možnosti prezentácie prevádzových údajov z aplikácií Záverečná etapa projektu-Vyhodnotenie – analytické nástroje v MS Excel, Prezentačné a komunikačné možnosti MS Office Vstupné vedomosti: Rozsah: Dva dni

Riadenie projektov za pomoci MS Project

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a sedm ? Součet zapište číslicemi.