Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090

Kurz na míru

Základní info

Z důvodu končící platnosti stávajících norem (k 31.8.2011) pro výrobce ocelových a hliníkových konstrukcí bychom Vás rádi pozvali na odborný seminář věnující se problematice provádění ocelových a hliníkových konstrukcí podle řady norem EN 1090 a nových legislativních požadavků na výrobce.

Na semináři budou představeny požadavky řady norem EN 1090 (povinnost značení stavebních výrobků značkou CE, certifikace systému řízení výroby FPC), a to nejen ve srovnání se stávajícími normami (ČSN 73 2601: 1988, DIN 18800-7, DIN V 4113-3 atd.), ale i s příklady jejich zavádění v praxi.

Datum konání: 21. 6. 2011
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Cena: 1950,- Kč (bez DPH) / osoba

Těšíme se na setkání s Vámi!

Pro bližší informace a přihlášky:

Ladislava Klůsová
Email: ladislava.klusova@cz.tuv.com
Tel. +420 224 210 608
Fax +420 224 213 459
Mobil: +420 724 743 927

Program:

 • 08:30 Registrace účastníků – Ing. Jan Ondrouch, Vladimír Mejsnar, Tüv International s. r. o., Tüv Rheinland Group
 • 09:00 Požadavky řady norem EN 1090
  • Přechod od stávajících norem (ČSN 73 2601: 1988, DIN 18800-7, DIN V 4113-3 atd.) k EN 1090-1 až 3
  • Termíny a postup při ukončení platnosti certifikátů
 • 10:15 Přestávka na kávu
 • 10:45 Základy navrhování ocelových konstrukcí ve vztahu k ČSN EN 1090 – Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D., ČVUT, Fakulta stavební
 • 12:00 Oběd
 • 12:45 Zavádění legislativních požadavků v praxi – zkušenosti z certifikačních auditů, nejčastější nedostatky, rizika při neplnění – Ing. Jan Ondrouch, Tüv International s. r. o., Tüv Rheinland Group
 • 13:30 Svařování jako hlavní proces spojování kovových konstrukcí (požadavky na jakost dle EN ISO 3834, kvalifikace svářečského personálu, dozor nad svařováním dle EN ISO 14 731) – Ing. Jaroslav Čížek, Tüv International s. r. o., Tüv Rheinland Group
  • Požadavky legislativy a jejich plnění v praxi
  • Vztah k řadě norem EN 1090
 • 14:45 Prostor pro individuální konzultace s odborníky – Ing. Jaroslav Čížek, Ing. Jan Ondrouch, Vladimír Mejsnar, Tomáš Havránek
 • 15:15 Ukončení semináře

Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.