Odpadové hospodářství

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: cílem kurzu "Odpadové hospodářství" je seznámit účastníky se základními požadavky legislativy ČR v odpadovém hospodářství, jež jsou nezbytné pro úspěšný výkon funkce pracovníka, pověřeného vedením odpadového hospodářství.

Cílová skupina: pracovníci firem, kteří jsou nebo budou pověřeni vedením odpadového hospodářství ve firmě.

Obsah kurzu:

  • Úvod do problematiky odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech)
  • Výklad legislativních požadavků ČR
  • Výklad pojmů z oblasti odpadového hospodářství
  • Používaná dokumentace a formuláře v odpadovém hospodářství
  • Praktické vedení odpadového hospodářství v organizaci
  • Povinnosti odpadového hospodáře v organizaci
  • Výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství
  • Kontrolní dohled České inspekce životního prostředí

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 67hodin, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

Odpadové hospodářství

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.