Odpadové hospodářství

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: cílem kurzu "Odpadové hospodářství" je seznámit účastníky se základními požadavky legislativy ČR v odpadovém hospodářství, jež jsou nezbytné pro úspěšný výkon funkce pracovníka, pověřeného vedením odpadového hospodářství.

Cílová skupina: pracovníci firem, kteří jsou nebo budou pověřeni vedením odpadového hospodářství ve firmě.

Obsah kurzu:

  • Úvod do problematiky odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech)
  • Výklad legislativních požadavků ČR
  • Výklad pojmů z oblasti odpadového hospodářství
  • Používaná dokumentace a formuláře v odpadovém hospodářství
  • Praktické vedení odpadového hospodářství v organizaci
  • Povinnosti odpadového hospodáře v organizaci
  • Výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství
  • Kontrolní dohled České inspekce životního prostředí

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 67hodin, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

Odpadové hospodářství

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a sedm ? Součet zapište číslicemi.